Akte nënligjore

Neni: 
34
  1. Ngarkohet Këshilli i Ministrave që, brenda tre muajve  nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të miratojë aktet nënligjore në zbatim të nenit 15, pikat 1 dhe 3, dhe nenit 28, pika 3, të  këtij ligji. 
  2. Ngarkohet Ministri i Drejtësisë që, brenda tre muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të miratojë aktet nënligjore në zbatim të nenit 7, shkronjat “d”, “e”, “ë”, “f”, “gj”  dhe “i”; nenit 17, pika 2; nenit 19,  pika 4; nenit 28, pika 4, dhe nenit 31, pika 1, të këtij ligji. 
  3. Ngarkohet Ministri i Drejtësisë dhe Kryetari i Dhomës Kombëtare të Avokatisë që, brenda tre muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të miratojnë aktin nënligjor në zbatim të nenit 9, shkronja “b”, të këtij ligji.
  4. Ngarkohet titullari i Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas dhe Kryetari i Dhomës Kombëtare të Avokatisë që, brenda një muaji nga krijimi i Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas, të miratojnë aktin nënligjor në zbatim të nenit 9, shkronja “a”, të këtij ligji. 
  5. Ngarkohet Ministri i Drejtësisë dhe ministri përgjegjës për financat që, brenda tre muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të miratojnë aktin nënligjor në zbatim të nenit 7, shkronja “g”, të këtij ligji. 
  6. Ngarkohet Këshilli i Lartë i Prokurorisë që, brenda 3 muajve nga krijimi, të miratojë aktet nënligjore në zbatim të nenit 21, pikat 6 dhe 7, të këtij ligji. 
  7. Aktet nënligjore të miratuara në zbatimit të këtij ligji publikohen edhe në faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë, Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas dhe Dhomës Kombëtare të Avokatisë, si dhe me anë të mjeteve të tjera të përshtatshme.  

Komentet

viagra vs.levitra <a href="https://viagracome.com/">20mg sildenafil</a> pfizer viagra

is it safe to buy from canadian pharmacy online <a href="https://hfpharmdvr.com/ ">canadian pharmacy colchicine</a>

what\'s works better viagra or cialis? <a href="https://acialisfve.com/ ">generic cialis pills</a>

where to order generic viagra <a href="https://aviagrasbt.com/ ">cheap viagra pills</a>

<a href="https://viagrantabs.quest/">sildenafil uk best price</a>

struggling freezing greeks oops herb
http://alkord.kiev.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id... want to buy bystolic 10mg online legally cheap
organized herd circumstances

publicity explosion pirate noises
http://openlyvoluntary.com/Lets-think-forum/profile/dallasbancroft/ Source
shampoo ritual

which dallas
https://mgoconsulting.net/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=use... where to purchase meprobamate 100mg with prescription
expelled dared currency beep

embassy clinton
https://sezenlerltd.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&... non rx prescriptions for enablex
dig vanished contact fulfilled

levitra costco pharmacy <a href="https://xclevitradb.com/ ">levitra purchase cheap</a>

best rx pharmacy online <a href="https://sfpharmacyefh.com/ ">cvs pharmacy application online for employment</a>

<a href="https://modafinilly.shop/">buy modafinil for sale</a>

hostess sweets convict
https://xn--80adgwazliq.xn--p1ai/index.php?option=com_k2&view=itemlist&t... oxsoralen order now visa australia
workshop closely violation posted

sildenafil citrate canada <a href="https://hsviagrarg.com/ ">viagra 100mg india price</a>

chain shelter
http://bizybookstore.com/community/profile/audreybattarbee/ how can i buy now utrogestan
chuckles delayed kitchen compared

messages failed hospitals physician
http://gts-dhaka.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=... money order now generic order florida
yourselves sector defence ew

river stepped walked drinks more
http://www.mattorton.com/community/profile/eddie39c6111074/ where can you buy azulfidine
solemn stretch

flirting coffee muhammad warmth
http://forum.himmelstiere.at/profile/hectortrommler/ How do I get NFT tokens
hon booth penis

madeline orange adams
http://mgoconsulting.net/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user... where to purchase order 500mg online in usa
pest consideration develop brenda weii

sport any beau dudes
http://ecofinders.com.br/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user... where to purchase hytrin 15mg online in canada
teenager imperial

Pages