Publikime

Neni: 
35

Formularët e paraqitjes së kërkesave dhe vetëdeklarimit, të parashikuara nga neni 7, shkronja “d”, i këtij ligji, publikohen në faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë, Dhomës Kombëtare të Avokatisë dhe Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas. 

Ky nen përforcon parimin e publicitetit dhe transparencës së miratimit të akteve nënligjore, sepse formularët dhe vetdeklarimet janë të tilla. Gjithsesi, në kohën e hartimit të këtij komentari nuk ka faqe interneti të Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas dhe ketë formularë apo aktet e tjera nënligjore nuk shfaqen në ëebsite-in e Dhomës Kombëtarë të Avokatisë. Ato shfaqen vetëm në ëebsite-in zyrtar të Minsitrisë së Drejtësisë. Është e rëndësishme gjithashtu që në këto ëebsite, të gjitha aktet nënligjore të jenë të shfaqura në mënyrën friendly use dhe të aksesueshme dhe kuptueshme lehtësisht nga çdo përdorues, përfshirë edhe ata që janë përfitues të ndihmës juridike.

Komentet

Березин Андрей Евроинвест <a href=http://newizv.ru/news/2023-08-28/berezin-andrey-svedeniya-o-developere-4....

Vyacheslav Konstantinovich Nikolaev <a href=nikolaev-vyacheslav-konstantinovich.biography-wiki.com>nikolaev-vyacheslav-konstantinovich.biography-wiki.com</a>.

люберецкий морг <a href=http://ritual-gratek20.ru/>http://ritual-gratek20.ru/</a>.

ткани для мебели москва <a href=http://vinylko13.ru/>http://vinylko13.ru/</a> .

<a href=http://www.nikolaev-vyacheslav-konstantinovich.ru>Николаев Вячеслав Константинович</a> .

сантехник краснодар круглосуточно <a href=https://keramogranit-krasnodar.ru/>https://keramogranit-krasnodar.ru/</a> .

Николаев Вячеслав Контантинович <a href=vyacheslav-konstantinovich-nikolaev.ru>https://vyacheslav-konstantinovich-nikolaev.ru/</a> .

провести сео аудит сайта <a href=http://www.prodvizhenie-sajtov15.ru/>http://www.prodvizhenie-sajtov15.ru... .

купить диплом о среднем образовании <a href=http://prema-diploms.com/>http://prema-diploms.com/</a> .

купить диплом специалиста <a href=https://www.man-diploms.com>https://www.man-diploms.com</a> .

купить диплом Вуза <a href=http://orik-diploms.com/>http://orik-diploms.com/</a> .

купить диплом о высшем образовании <a href=http://www.landik-diploms.com>http://www.landik-diploms.com</a> .

купить диплом о высшем образовании <a href=https://arusak-diploms.com/>https://arusak-diploms.com/</a> .

оборудование сцены актового зала <a href=https://www.i-tec1.ru/>https://www.i-tec1.ru/</a> .

оборудование для актового зала в школе купить <a href=https://i-tec3.ru>https://i-tec3.ru</a> .

займ online деньги <a href=https://topruscredit.ru>https://topruscredit.ru</a> .

купить аттестат за 9 класс <a href=https://www.rudik-attestats.com/>https://www.rudik-attestats.com/</a> .

купить аттестат за 11 <a href=http://www.gruppa-attestats.com/>http://www.gruppa-attestats.com/</a> .

купить аттестат за 11 <a href=https://russkiy-attestat.com/>https://russkiy-attestat.com/</a> .

купить аппарат для лазерной сварки металлов <a href=http://www.apparaty-lazernoy-svarki.ru>http://www.apparaty-lazernoy-svar... .

купить аттестат за 11 класс <a href=http://orik-attestats.com/>http://orik-attestats.com/</a> .

купить аттестат о среднем образовании <a href=russa-attestats.com>russa-attestats.com</a> .

stiftung warentest nahrungserg?nzungsmittel <a href=https://wellnesspulse.de/>https://wellnesspulse.de/</a> .

оборудование актового зала <a href=http://oborudovanie-aktovogo-zala11.ru/>http://oborudovanie-aktovogo-zal... .

Вячеслав Константинович Николаев <a href=http://www.nicolaev-vyacheslav-konstantinovich.ru/>http://www.nicolaev-v... .

<a href=https://server-diploms.com>купить аттестат школы</a> .

купить диплом ссср <a href=https://www.1russa-diploms.com/>https://www.1russa-diploms.com/</a> .

купить аттестат <a href=https://2orik-diploms.com/>https://2orik-diploms.com/</a> .

купить диплом о высшем образовании <a href=https://www.3russkiy-diploms.com>https://www.3russkiy-diploms.com</a> .

видеостены купить <a href=http://www.videosteny11.ru>http://www.videosteny11.ru</a> .

оснащение переговорных комнат <a href=https://www.oborudovanie-peregovornyh-komnat11.ru>https://www.oborudovan... .

перевозка из китая в россию <a href=https://www.perevozka-iz-kitaya.ru>https://www.perevozka-iz-kitaya.ru</a> .

заказ микроавтобуса с водителем <a href=https://www.transferfromto.ru>https://www.transferfromto.ru</a> .

интернет магазин кроватей недорого <a href=https://www.krovati-moskva11.ru/>https://www.krovati-moskva11.ru/</a> .

сплит системы каталог <a href=https://www.split-sistema11.ru/>https://www.split-sistema11.ru/</a> .

взять в аренду звуковое оборудование <a href=http://zvukovoe-oborudovanie11.ru/>http://zvukovoe-oborudovanie11.ru/</a> .

аудит сайта стоимость <a href=https://prodvizhenie-sajtov15.ru>https://prodvizhenie-sajtov15.ru</a> .

что такое механизированная штукатурка <a href=mekhanizirovannaya-shtukaturka11.ru>mekhanizirovannaya-shtukaturka11.ru</a> .

Pages